Lòng tin cũng giống như một tờ giấy, khi đã nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được.

Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.

Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Cái giá của tự do là cô đơn

Nếu bạn không xuất thân từ gia đình giàu có thì gia đình giàu có phải xuất thân từ bạn.

Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

Nếu bạn cho rằng mình đã rất giỏi nhưng vẫn chưa thành công thì thực sự là bạn chưa giỏi.