Thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị thất bại.

Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải là sức mạnh.

Chi phí phải trả cho sự sai lầm ít hơn so với việc không làm gì cả

Với những vấn đề khó, ngu nhất là đi thực hành trước khi tìm hiểu về nó

Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc

Cho dù bạn chọn ghế hạng nhất hay hạng phổ thông thì khi máy bay hạ cánh, bạn cũng phải bước xuống.